Program pre stálych hosťov - Hotel Palota

Program pre stálych hosťov

K priateľskej obsluhe sa pripájajú príjemné ceny, ktoré môžu byť ďalej znížené pre vracajúcich sa hosťov, môžu dokonca dosiahnuť až 65% zľavu!


Gyűjtse a pontokat

Vernosť je dôležitá vec, aby nebola len prázdnym sloganom, vďaka programu vernostnej karty je to otázka iba vášho rozhodnutia!

Ak sa stanete majiteľom individuálnej vernostnej karty na meno, v prípade priamej objednávky v ktoromkoľvek hoteli Hunguest, alebo v Centre Hunguest Hotels pre rezerváciu izieb a stálych hosťov (1061 Budapešť, Székely Mihály u. 3.) pripíšeme na vašu kartu počet bodov, ktorý sa rovná 10% z fakturovanej čiastky.

Váltsa be pontjait szolgáltatásainkra

Zbierať body, zameniť body a využiť zľavy je možného iba v prípade využitia vlastných služieb hotela. Sprostredkované služby, tabakové výrobky, daň z cestovného ruchu nepredstavuje základ pre výpočet bodov. Body zhromaždené na karte sa môžu využiť pri nasledujúcej priamej hotelovej objednávke a pri využití služieb, ako peňažná zľava ekvivalentná počtu bodov (maximálne do výšky 50% z fakturovanej sumy), t. j. 1 maďarský forint predstavuje 1 bod, resp. 1 euro 290 bodov. Body vo forme zľavy v maďarských forintoch alebo v eurách môžu byť použité vo výške 50% z fakturovanej čiastky. Na kartu pripíšeme body, ktoré sa rovnajú 10% zo zvyšných 50% z fakturovanej čiastky.

Individuálna vernostná karta

Môže ju mať každý náš hosť, ktorý:

  • vyplní prihlasovací formulár v našom hoteli, v Centre Hunguest Hotels pre rezerváciu izieb a stálych hosťov, alebo na webovej stránke Hunguest Hotel,

  • uhradí náklady na vydanie karty (3000 HUF alebo 12 eur)

  • a pošle prihlasovací formulár s dokladom o úhrade v doporučenej zásielke na nižšiu adresu: HUNGUEST HOTELS Zrt. Törzsvendég Centrum, 1061 Budapest, Székely Mihály u. 3.

Ak vlastnú vernostnú kartu objednáte počas svojho pobytu v hoteli a poplatok za vystavenie karty zaplatíte najneskôr v posledný deň využitia hotelových služieb, môžete žiadať pripísanie bodov už za daný pobyt. V tom prípade k prihlasovaciemu formuláru priložte aj vašu faktúru z hotela.

VIP vernostná karta

Okrem kontinuálneho využívanie bodov vernostnej karty môžete získať aj balíček akcií poskytujúcich percentuálne zľavy, ktoré - okrem nadpriemernej pozornosti - majú hodnotu zlata!

  • Karta VIP Executive poskytne zľavu vo výške 20% z ceny ponúkaných vlastných služieb hotelov. Podmienkou využitia karty je pozbieranie100 000 bodov a pre jej zachovanie je potrebné dosiahnuť ročne 50 000 bodov.
     
  • Zlatá karta VIP poskytne zľavu vo výške 40% z ceny ubytovania, 20% zľavu na všetky ostatné vlastné služby poskytované v hoteli. Podmienkou využitia karty je pozbieranie 300 000 bodov a pre jej zachovanie je potrebné dosiahnuť ročne 120 000 bodov.
     
  • Diamantová karta VIP poskytne zľavu vo výške 65% z ceny ubytovania, 50% zľavu na všetky ostatné vlastné služby poskytované v hoteli. Podmienkou využitia karty je pozbieranie 800 000 bodov a pre jej zachovanie je potrebné dosiahnuť ročne 400 000 bodov.

Zľavy môžu byť súčasne využité v prípade maximálne dvoch izieb alebo jedného apartmánu, respektíve v prípade hotelových alebo iných vlastných služieb, do10 osôb. 

Sprostredkované služby a rekreačný poplatok netvoria základ pre vypočítavanie bodov. Body, nazbierané na karte, môžete pri najbližšom objednaní a použití bezprostrednej hotelovej služby zameniť za forinty zodpovedajúce počtu bodov (maximálne do 50% faktúrovanej čiastky), 1 bod má hodnotu 1 forintu (v prípade úhrady faktúry v eurách bude fakturovaná čiastka konvertovaná podľa denného kurzu a faktúra bude vystavené vo forintoch, čo bude aj základom pre prepočítanie bodov). Body zamenené na forinty môžu byť použité na úhradu faktúry do 50% fakturovanej čiastky.  Na kartu budú pripísané body zodpovedajúce 10% z 50% faktúrovanej čiastky, uhradenej iným platobným prostriedkom. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade súčasného použitia karty SZÉP a vernostnej karty HUNGUEST Hotels môžu byť body vernostnej karty pripísané/započítané iba ak je majiteľom oboch kariet tá istá osoba. Pokiaľ táto podmienka nie je splnená, majiteľovi karty SZÉP odporúčame požiadať o novú vernostnú kartu HUNGUEST Hotels alebo o partnerskú kartu ku karte SZÉP.

Pokiaľ si pobyt rezervujete so zľavou na zálohu, body na vernostnej karte žiaľ nebudete môcť použiť na uhradenie zálohy, ale pri pobyte v hoteli Vám budú pripočítané aj body za takto hradenú čiastku a body môžete použiť na uhradenie využitých extra služieb. Preto si o uhradenej čiastke zálohy prosím vyžiadajte faktúru na údaje vernostnej karty (meno a adresa).

REZERVOVAŤ SA OPLATÍ!

Kupón na zľavu 20% v reštaurácii ku každej online rezervácii

Záruka najlepšej ceny
Okamžitá spätná väzba
Iba tu dostupné typy izieb
Doplňujúce služby
Extra výbava v izbe