ZELENÝ HOTEL - Hotel Palota

ZELENÝ HOTEL

Milí hostia!

Od roku 2011 bol náš hotel niekoľkokrát ocenený titulom „Zelený hotel" v súťaži vyhlasovanej Asociáciou maďarských hotelov a reštaurácií.

Nižšie by sme vám chceli predstaviť úsilie, ktoré vynakladáme za účelom zníženia dopadu našej činnosti na životné prostredie a v záujme energetickej účinnosti.

Náš cieľ je jasne definovaný: podľa našich možností a najlepších schopností sa snažíme čo najmodernejšie rozvíjať a udržiavať pamiatkovo chránenú hotelovú nehnuteľnosť zapísanú do zoznamu Národných pokladov pri zachovávaní jej hodnoty, zároveň sa usilujeme o jej prevádzkovanie trvalo udržateľným spôsobom, poskytujúc tým kvalitné služby v súlade s očakávaniami našich hostí, okorenené historicko-nostalgickou atmosférou, podporované súdržnou a koordinovanou usilovnosťou rutinnej tímovej práce.

Zároveň vás žiadame, aby ste podľa možností prispeli aj vy k zníženiu zaťaženia životného prostredia tým, že zohľadníte nasledujúce návrhy:

Uteráky nechávané na vešiakoch nevymieňame, pretože predpokladáme, že ich budete opätovne používať, čím sa znižuje praním spôsobené zaťaženie životného prostredia.

V prípade hlavného jedla formou bufetu si vezmite len toľko jedla, koľko určite skonzumujete. Staňte sa našimi partnermi v boji proti plytvaniu jedlom!

Keď opúšťate hotelovú izbu, vybratím kľúčovej karty odpojte, prosím, elektrickú energiu v izbe!

Lillafüred oplýva prírodnými krásami. Odporúčame vám použiť ekologické dopravné prostriedky v okolí (lesný vláčik a lanovku), ako aj naše organizované túry umožňujúce objavovanie krásy okolia.

Počas organizovaných výletov a na vedených túrach v lesoch pohoria Bükk, prosím, dbajte na ochranu lesov a nenechávajte vzniknuté odpadky v lese!

Za účelom optimalizácie teploty v izbe nechajte okná zatvorené, čím sa zvýši účinnosť klimatizácie a kúrenia, pričom energia vynaložená na chladenie/kúrenie skutočne dosiahne svoje zamýšľané využitie.

Ak nepotrebujete papierovú faktúru, vyžiadajte si našu online faktúru.

Opatrenia prijaté v našom hoteli:

 

Prevádzkovanie tepelného čerpadla v zrekonštruovanom novom krídle: wellness hotel spotrebuje vo všeobecnosti veľa energie, je to teda nehospodárna prevádzka, stačí si len pomyslieť na energetickú náročnosť sáun, parných strojov, vyhrievaných bazénov, klimatizácií, veľkých kuchynských spotrebičov a veľkého množstva teplej úžitkovej vody. Tepelné čerpadlo dokáže efektívne vyriešiť tento nákladný problém s vysokou spotrebou energie. Tepelné čerpadlo vykuruje s energetickou účinnosťou A+++ a zároveň bezplatne vyrába chlad ako vedľajší produkt. Reguláciu teploty zrekonštruovaných izieb zabezpečujú centrálne riadené unikátne fancoilové jednotky. Naším cieľom je čo najskôr pokračovať v tomto vývoji aj v ďalších častiach nehnuteľnosti.

V predchádzajúcich rokoch vykurovanie a zásobovanie hotela teplou vodou bolo zabezpečené dvoma vysokovýkonnými kotlami, čo poskytovalo obmedzený priestor pre optimalizovanú prevádzku objektu s veľkou podlahovou plochou a mnohými podlažiami. Pre efektívnejšiu prevádzku bolo v hoteli nainštalovaných niekoľko kondenzačných kotlov s nižším výkonom, ktoré umožňujú nevyhnutné a kontrolovateľné využívanie plynu, čím nedochádza k prehrievaniu niektorých častí budovy a tým je dosiahnutá energeticky oveľa efektívnejšia prevádzka. Pomocou prepínača je možné v prípade potreby riešiť vykurovanie a dodávku teplej vody aj zapojením tepelného čerpadla, čím vzniká možnosť rozhodnúť sa, ktorý druh energie má zabezpečovať energiu potrebnú na prevádzku budovy, s prihliadnutím na aktuálne ceny elektriny a plynu.

Vedieme rokovania o zriadení elektrickej nabíjacej stanice, s prípravou ktorej sme už začali vybudovaním vhodného napájacieho zdroja v areáli zrekonštruovaného parkoviska.

V priebehu rokov sme kompletne vymenili osvetľovacie systémy za LED technológiu, čím sme dosiahli výrazné zníženie spotreby a elimináciu zbytočnej produkcie tepla.

Pravidelne udržiavame korektor účinníka, aby sme nemali nečinnú spotrebu energie.

Odpad vznikajúci pri prevádzke hotela sa triedi a zhromažďuje v samostatných kontajneroch a kompletne sa odváža z areálu hotela. Zakúpený bol aj lis na odpad, ktorým znižujeme objem smetí.

Prázdne náplne do tlačiarní a tonery vznikajúce pri kancelárskych prácach zbierame a následne odovzdávame špecializovaným zmluvným partnerom, ktorí ich recyklujú. Použité batérie, akumulátory a vyhorené žiarivky a žiarovky sa odvážajú osobitne.

Zeleninu, mäso a syry nakupujeme od partnerov z rovnakého regiónu. Pri nákupe všetkých našich kuchynských ingrediencií sa snažíme pracovať s domácim tovarom a zabezpečiť si zásobovanie výrobkami z najbližšieho okolia, čím sa zníži environmentálny dopad dopravy na minimum.

Niektoré z našich čistiacich prostriedkov už majú environmentálnu značku Ecolabel, ktorá zaručuje, že výrobky neobsahujú fosfát ani nikel a nespôsobujú podráždenie pokožky alebo alergie.

Za účelom zníženia množstva tlačených dokumentov sme zaviedli našu službu online check-in a využívame online faktúry, to znamená, že faktúru štandardne posielame e-mailom, je vytlačená len na výslovnú žiadosť našich hostí, čím sa znižuje množstvo použitého papiera. Namiesto zverejňovania informácií pre hostí v tlačenej podobe uprednostňujeme informácie, jedálny lístok s QR kódom, a aktuálne informácie o našom hoteli si môžu hostia prečítať na kioskoch a LED stene v spoločenských miestnostiach. Veľmi obľúbenou novinkou medzi našimi hosťami je prehliadka hotela pomocou QR kódu, v rámci ktorej si môžu pozrieť archívne videá, fotografie a spoznávať históriu nášho hotela úplne samostatne, prostredníctvom svojich mobilných telefónov, pomocou QR kódov nainštalovaných na rôznych miestach v priestoroch hotela.

Historická budova poskytuje spoľahlivý orientačný bod a úkryt aj pre kolóniu chránených lastovičiek, ktoré sú našimi každoročne sa vracajúcim hosťami. Hniezda sa snažíme chrániť podpornými podložkami.

Dlhodobo spolupracujeme s prevádzkovateľom Visutej záhrady nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti hotela, ktorého záhradnícku prácu podporujeme na mesačnej báze.

Z hosťovskej prevádzky už vyňatými textíliami a nábytkom sa snažíme podporovať prácu organizácií na ochranu zvierat a nadácií podporujúcich mnohodetné rodiny a ľudí v núdzi.

Dvojstenný, nehrdzavejúci, termálny Palota-pohár s vekom je - v mene trvalej udržateľnosti - už dostupný aj v našom hoteli! Vezmite si ho so sebou, keď sa vyberiete na túru do lesa, pretože ho môžete nespočetne veľakrát znovu použiť, takže nezaťažujete životné prostredie žiadnym odpadom! Usilujme sa spoločne chrániť naše životné prostredie, chopme sa každej príležitosti na skutočné vyriešenie problémov, ktoré spôsobujú plastové PET fľaše!

„Nie je na nás, aby sme zmenili svet. Svet sa mení závratnou rýchlosťou a my musíme urobiť len jednu vec: rozhodnúť sa, na ktorú stranu sa v tejto zmene postavíme."

András Lányi

REZERVOVAŤ SA OPLATÍ!

Kupón na zľavu 20% v reštaurácii ku každej online rezervácii

Záruka najlepšej ceny
Okamžitá spätná väzba
Iba tu dostupné typy izieb
Doplňujúce služby
Extra výbava v izbe