Hunguest Hotel Palota****superior esti fényekben

Általános szerződési feltételek

Érvényes: 2016. november 2-től

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Kft. (székhely: 6726 Szeged, Torontál tér.1., cégjegyzékszám: 06-09-011579, adószám: 14042630-2-06; a továbbiakban: „Ligetfürdő Kft.”) által tulajdonolt és üzemeltetett szállodáinak szolgáltatásaira terjed ki. A Ligetfürdő Kft. jelen Általános Szerződési Feltételeit a saját nevében eljárva teszi közzé azzal, hogy a szállodai és kapcsolódó szolgáltatásokat az egyes szállodák vonatkozásában is a Ligetfürdő Kft., mint szolgáltató nyújtja.

 

1) A szállodák adatai:

Hunguest Hotel Forrás – 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 16-24.

Hunguest Hotel Palota – 3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 1.

 

2) A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

a) a szolgáltatás megrendelése:

A megrendelést minden esetben írásban posta, e-mail, stb.) kell megküldeni az illetékes szállodának. Az egyes szállodák elérhetőségei a HUNGUEST Hotels Zrt. kiadványaiban, a szállodák saját prospektusain, a www.hotelpalota.hu címen megtalálható online portálon (a továbbiakban: „Honlap”), valamint a www.hunguesthotels.com honlapon találhatók. A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások (étkezés, program) pontos megnevezését. Amennyiben az adott szállodában különböző típusú szobák, illetve több épület is létezik, a megrendeléskor félreérthetetlen módon közölni kell a szállodával, hogy a Vendég megrendelése az érintett szálloda mely épületére, milyen kategóriájú és típusú szobára vonatkozik. A szálloda minden megrendelést írásban igazol vissza (telefax, e-mail).

A szállodai szobák minden esetben, minden szállodában legalább a „HUNGUEST Hotels szállodai Alapcsomag” tartalmával megegyező tartalmú szolgáltatásokkal rendelhetők meg. A HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodái által közzétett árak, ajánlatok és packagek minden esetben tartalmazzák a „HUNGUEST Hotels szállodai Alapcsomag” tartalmát képező szolgáltatásokat.

A HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodái által alkalmazott „HUNGUEST Hotels szállodai Alapcsomag” egyes tagszállodák szerinti tartalmát jelen Általános Szerződési Feltételek I.sz. Melléklete foglalja magába.

 

b) közvetített szolgáltatások:

A szállodai alapcsomagban szereplő, illetve a szállodában igénybe vehető közvetített szolgáltatások aktuális listája elérhető a Honlapon, valamint Hunguest Hotels weboldalán. A mindenkor érvénes „közvetített szolgáltatások” lista publikálása kizárólag a fenti Internet címeken történik.

 

c) az ajánlatok érvényessége:

Az ajánlatok - a Napi szobaárak kivételével - csak korlátozott mennyiségű szobakapacitással állnak a Vendégek rendelkezésére.

 

d) a szolgáltatás lemondása:

A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja az érintett szállodát. Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a Vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik - az érkezést megelőzően három nappal van lehetőség.

Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér mértéke a megrendelt szolgáltatás díjának 70%-a, de legalább a megrendelésben szereplő egy napi szobaár. Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére.

 

e) a szállodába történő érkezés-távozás:

A szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00 (egyes szállodákban 12:00) óráig kell elhagyni.