Hunguest Hotel Palota**** esti fényekben

Általános szerződési feltételek

Érvényes: 2018. május 16-tól

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Hotel Palota Lillafüred Szállodaipari Kft(székhely: 3517 Miskolc, Erzsébet sétány 1.., cégjegyzékszám: 05-09-030476 adószám: 11893231-2-05; a továbbiakban: „Hotel Palota Lillafüred Kft.”) által tulajdonolt és üzemeltetett szállodaszolgáltatásaira terjed ki. A Hotel Palota Lillafüred Kft. jelen Általános Szerződési Feltételeit asaját nevében eljárva teszi közzé azzal, hogy a szállodai és kapcsolódó szolgáltatásokat az adott

szálloda vonatkozásában is a Hotel Palota Lillafüred Kft., mint szolgáltató nyújtja.

1) A szálloda adatai:
Hunguest Hotel Palota – 3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 1.2) A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:
a) a szolgáltatás megrendelése:

A megrendelést minden esetben írásban posta, e-mail, stb.) kell megküldeni az illetékesszállodának. A szálloda elérhetőségei a HUNGUEST Hotels Zrt. kiadványaiban, a szálloda sajátprospektusain, a www.hotelpalota.hu címen megtalálható online portálon (a továbbiakban:„Honlap”), valamint a www.hunguesthotels.com honlapon találhatók.A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontosidőpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások (étkezés, program) pontos megnevezését.Amennyiben az adott szállodában különböző típusú szobák, illetve több épület is létezik, amegrendeléskor félreérthetetlen módon közölni kell a szállodával, hogy a Vendég megrendeléseaz érintett szálloda mely épületére, milyen kategóriájú és típusú szobára vonatkozik.A szálloda minden megrendelést írásban igazol vissza (telefax, e-mail).

A szállodai szobák minden esetben, minden szállodában legalább a „HUNGUEST Hotelsszállodai Alapcsomag” tartalmával megegyező tartalmú szolgáltatásokkal rendelhetők meg.A HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodái által közzétett árak, ajánlatok és packagekminden esetben tartalmazzák a „HUNGUEST Hotels szállodai Alapcsomag” tartalmát képezőszolgáltatásokat.

A HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodái által alkalmazott „HUNGUEST Hotelsszállodai Alapcsomag” egyes tagszállodák szerinti tartalmát jelen Általános Szerződési FeltételekI.sz. Melléklete foglalja magába.

b) közvetített szolgáltatások:

A szállodai alapcsomagban szereplő, illetve a szállodában igénybe vehető közvetítettszolgáltatások aktuális listája elérhető a Honlapon, valamint Hunguest Hotels weboldalán . Amindenkor érvénes „közvetített szolgáltatások” lista publikálása kizárólag a fenti Internet címekentörténik.

c) az ajánlatok érvényessége:

Az ajánlatok - a Napi szobaárak kivételével - csak korlátozott mennyiségű szobakapacitássalállnak a Vendégek rendelkezésére.

d) a szolgáltatás lemondása:

A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetlegeslemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetétmegelőzően, írásban tájékoztatja az érintett szállodát.Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a Vendéggel megkötöttegyedi megállapodás másként nem rendelkezik - az érkezést megelőzően három nappal vanlehetőség.

Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig,a kötbér mértéke a megrendelt szolgáltatás díjának 70%-a, de legalább a megrendelésben szereplőegy napi szobaár. Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondásifeltételek rögzítésére.

e) a szállodába történő érkezés-távozás:
A szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00

óráig kell elhagyni.

3) Fizetési feltételek

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető átutalással, illetve a helyszínen készpénzzel,bankkártyával, a HUNGUEST Hotels Törzskártya Program keretében kibocsátott kártyával,egészségpénztári valamint a belföldi szállodák esetében – a hatályos jogszabályoknak megfelelően- Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP kártya).

A Hotel Palota Lillafüred Kft. fenntartja a jogot, hogy a Vendég által megrendelt szállodaiszolgáltatás igénybevétele előtt, de legkésőbb a Vendég érkezésekor a szálloda fizetési garanciátkérjen. A fizetési garancia lehet a Vendég bankkártyájával történő előauthorizáció, illetve amegrendelt szolgáltatás helyszínen történő kiegyenlítése érkezéskor készpénzzel vagy a szállodaáltal elfogadott készpénz helyettesítőkkel, továbbá a szolgáltatás igénybevételének megkezdéseelőtt a megrendelt szolgáltatás értékével egyező összegű banki átutalás a szálloda bankszámlájára.SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos kártyahasználat érdekében a szálloda kérheti amegrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmasközokiratát (személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása). A Vendég köteles azazonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a szállodán kívülálló okból nemvalósul meg, a szálloda megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását.

Átutalás esetén - amennyiben a szállodával, illetve a helyfoglalási irodával kötött szerződésmásként nem rendelkezik - a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezéselőtt az illetékes szálloda bankszámláján jóváírni.

4) Áraink

A Hotel Palota Lillafüred Kft. által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a a foglalásidőpontjára érvényes, törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban azidegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni, kivéve azokat azárajánlatokat, amelyek esetében a Hotel Palota Lillafüred Kft. külön jelöli: „a feltüntetett árak azidegenforgalmi adót is tartalmazzák”. Az árak nem tartalmazzák továbbá az oda- ésvisszautazás, valamint az idegenvezetés díját sem.Az árak - a 4/2009 (I.30) NFGM-SZMM együttes rendelet 6. §-a alapján - a szolgáltatásnyújtásának helyén, jogszabálynak megfelelő módon kerülnek feltüntetésre. A Vendég a szolgáltatás díjáról a szálloda recepcióján is megfelelő tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtásmegkezdése előtt.

A Hotel Palota Lillafüred Kft. az árváltozás jogát fenntartja. Az aktuálisan érvényesítésre kerülőárakat a szálloda a megrendelés visszaigazolásában közli. A szálloda árainak aktuális alakulásáróltájékoztató a Hotel Palota Lillafüred Kft. által fenntartott Honlapon, a www.hotelpalota.huoldalon, valamint a HUNGUEST Hotels Zrt. honlapján (www.hunguesthotels.com) található.

Szolgáltató és a Vendég megállapodnak, hogy a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának (Áfatv. 58. § (1) bekezdés) a Vendég által utolsóként, tényállásszerűen igénybe vett szolgáltatás napjáttekintik.

5) Egyedi szolgáltatások

a) gyermekkedvezmények:
A kedvezmények kizárólag a szülőkkel együtt utazó gyermekekre érvényesek, diákcsoportokra

nem vonatkoznak.

b) teljes panziós ellátás:

Az érkezés napi vacsorától – az egyes szállodánként eltérő módon – az elutazás napi reggeliig,illetve ebédig szól a szállodával történő előzetes egyeztetéstől, valamint a szálloda által publikáltajánlattól függően.

c) programok:

A programajánlatokról, azok aktuális árairól a szálloda a szállás lefoglalásakor, illetve a Vendég otttartózkodása alatt ad felvilágosítást. A Hotel Palota Lillafüred Kft. egyes programjai csakmeghatározott minimum létszám esetén indulnak. A Vendégnek a programokkal kapcsolatban afoglalással egy időben kell egyeztetnie az érintett szállodával. A programok a szállodakiadványaiban, a Honlapon, illetve a www.hunguesthotels.com honlapon kerülnek feltüntetésre.

6) Reklamáció:

A szállodai szolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Vendég az elutazásidőpontjáig a szálloda recepcióján, írásban élhet kifogással. A szálloda a panaszokat háromnapon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni.

7) Kártérítés:

A szálloda az általa okozott károkért a vonatkozó jogszabályok szerint felel.Amennyiben a Vendég a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nemjogosult.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte,azokat tudomásul vette.

Budapest, 2018. május 16.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. sz. MELLÉKLETE

„HUNGUEST HOTELS SZÁLLODAI ALAPCSOMAG” TARTALMASZÁLLODÁNKÉNT ÉRVÉNYES 2018. január 1-TŐL

Szálloda

Tartalom

HUNGUESTHotel PALOTALillafüred

Szállás étkezés nélkül, uszoda, élménymedence, szauna, infraszauna, taposó- ésmerülőmedence, gőzfürdő, sókamra, fitness terem, kültéri finn szauna merülőmedencével, fürdőköpeny használat, WIFI használat.