Hunguest Hotel Palota****superior esti fényekben

Általános szerződési feltételek

Érvényes: 2018. január 1-től

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Kft. (székhely: 6726 Szeged, Torontál tér.1., cégjegyzékszám: 06-09-011579, adószám: 14042630-2-06; a továbbiakban: „Ligetfürdő Kft.”) által tulajdonolt és üzemeltetett szállodáinak szolgáltatásaira terjed ki. A Ligetfürdő Kft. jelen Általános Szerződési Feltételeit a saját nevében eljárva teszi közzé azzal, hogy a szállodai és kapcsolódó szolgáltatásokat  az egyes szállodák vonatkozásában is a Ligetfürdő Kft., mint szolgáltató nyújtja.  

1) A szállodák adatai:

Hunguest Hotel Forrás - Szeged(6726 Szeged Szent-Görgyi Albert u. 16.-24.),

Hunguest Hotel Palota – Lillafüred(3517 Miskolc Erzsébet sétány 1.)

2) A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:
 

a) a szolgáltatás megrendelése:
 

A megrendelést minden esetben írásban posta, e-mail, stb.) kell megküldeni az illetékes szállodának. Az egyes szállodák elérhetőségei a HUNGUEST Hotels Zrt. kiadványaiban, a szállodák saját prospektusain, a www.hotelpalota.hu és www.hotelforrasszeged.hu címen megtalálható online portálon (a továbbiakban: „Honlapok”), valamint a www.hunguesthotels.com  honlapon találhatók.
A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások (étkezés, program) pontos megnevezését.
Amennyiben az adott szállodában különböző típusú szobák, illetve több épület is létezik, a megrendeléskor félreérthetetlen módon közölni kell a szállodával, hogy a Vendég megrendelése milyen kategóriájú és típusú szobára vonatkozik.
A szálloda minden megrendelést írásban igazol vissza (e-mail).

A szállodai szobák minden esetben, minden szállodában legalább a „HUNGUEST Hotels szállodai Alapcsomag” tartalmával megegyező tartalmú szolgáltatásokkal rendelhetők meg.
A HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodái által közzétett árak, ajánlatok és packagek minden esetben tartalmazzák a „HUNGUEST Hotels szállodai Alapcsomag” tartalmát képező szolgáltatásokat.
A HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodái által alkalmazott „HUNGUEST Hotels szállodai Alapcsomag” egyes tagszállodák szerinti tartalmát jelen Általános Szerződési Feltételek I.sz. Melléklete foglalja magába.
 

b) közvetített szolgáltatások:
 

A szállodai alapcsomagban szereplő, illetve a szállodában igénybe vehető közvetített szolgáltatások aktuális listája elérhető a Honlapokon, valamint Hunguest Hotels weboldalán a www.hunguesthotels.hu/hu/kozvetitett_szolgaltatasok/  közvetlen Internet címen. A mindenkor érvényes „közvetített szolgáltatások” lista publikálása kizárólag a fenti Internet címeken történik.
 

c) az ajánlatok érvényessége:
 

Az ajánlatok - a Napi szobaárak kivételével - csak korlátozott mennyiségű szobakapacitással állnak a Vendégek rendelkezésére. Ünnepi időszakok kizárólag speciális ünnepi ajánlatok keretében foglalhatók!
 

d) a szolgáltatás lemondása:
 

A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja az érintett szállodát.
Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a Vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik - az érkezést megelőzően három nappal van lehetőség.
Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér mértéke a megrendelt szolgáltatás díjának 70%-a, de legalább a megrendelésben szereplő egy napi szobaár. Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére.
 

e) a szállodába történő érkezés-távozás:
 

A szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagyni.