Hunguest Hotel Palota**** esti fényekben

Általános szerződési feltételek

Érvényes: 2018. május 16-tól

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Hotel Palota Lillafüred Szállodaipari Kft (székhely: 3517 Miskolc, Erzsébet sétány 1.., cégjegyzékszám: 05-09-030476 adószám: 11893231- 2-05; a továbbiakban: „Hotel Palota Lillafüred Kft.”) által tulajdonolt és üzemeltetett szálloda szolgáltatásaira terjed ki. A Hotel Palota Lillafüred Kft. jelen Általános Szerződési Feltételeit a saját nevében eljárva teszi közzé azzal, hogy a szállodai és kapcsolódó szolgáltatásokat az adott

szálloda vonatkozásában is a Hotel Palota Lillafüred Kft., mint szolgáltató nyújtja.

1) A szálloda adatai:
Hunguest Hotel Palota – 3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 1. 2) A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:
a) a szolgáltatás megrendelése:

A megrendelést minden esetben írásban posta, e-mail, stb.) kell megküldeni az illetékes szállodának. A szálloda elérhetőségei a HUNGUEST Hotels Zrt. kiadványaiban, a szálloda saját prospektusain, a www.hotelpalota.hu címen megtalálható online portálon (a továbbiakban: „Honlap”), valamint a www.hunguesthotels.com honlapon találhatók. A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások (étkezés, program) pontos megnevezését. Amennyiben az adott szállodában különböző típusú szobák, illetve több épület is létezik, a megrendeléskor félreérthetetlen módon közölni kell a szállodával, hogy a Vendég megrendelése az érintett szálloda mely épületére, milyen kategóriájú és típusú szobára vonatkozik. A szálloda minden megrendelést írásban igazol vissza (telefax, e-mail).

A szállodai szobák minden esetben, minden szállodában legalább a „HUNGUEST Hotels szállodai Alapcsomag” tartalmával megegyező tartalmú szolgáltatásokkal rendelhetők meg. A HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodái által közzétett árak, ajánlatok és packagek minden esetben tartalmazzák a „HUNGUEST Hotels szállodai Alapcsomag” tartalmát képező szolgáltatásokat.

A HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodái által alkalmazott „HUNGUEST Hotels szállodai Alapcsomag” egyes tagszállodák szerinti tartalmát jelen Általános Szerződési Feltételek I.sz. Melléklete foglalja magába.

b) közvetített szolgáltatások:

A szállodai alapcsomagban szereplő, illetve a szállodában igénybe vehető közvetített szolgáltatások aktuális listája elérhető a Honlapon, valamint Hunguest Hotels weboldalán . A mindenkor érvénes „közvetített szolgáltatások” lista publikálása kizárólag a fenti Internet címeken történik.

c) az ajánlatok érvényessége:

Az ajánlatok - a Napi szobaárak kivételével - csak korlátozott mennyiségű szobakapacitással állnak a Vendégek rendelkezésére.

d) a szolgáltatás lemondása:

A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja az érintett szállodát. Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a Vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik - az érkezést megelőzően három nappal van lehetőség.

Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér mértéke a megrendelt szolgáltatás díjának 70%-a, de legalább a megrendelésben szereplő egy napi szobaár. Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére.

e) a szállodába történő érkezés-távozás:
A szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00

óráig kell elhagyni.

3) Fizetési feltételek

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető átutalással, illetve a helyszínen készpénzzel, bankkártyával, a HUNGUEST Hotels Törzskártya Program keretében kibocsátott kártyával, egészségpénztári valamint a belföldi szállodák esetében – a hatályos jogszabályoknak megfelelően - Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP kártya).

A Hotel Palota Lillafüred Kft. fenntartja a jogot, hogy a Vendég által megrendelt szállodai szolgáltatás igénybevétele előtt, de legkésőbb a Vendég érkezésekor a szálloda fizetési garanciát kérjen. A fizetési garancia lehet a Vendég bankkártyájával történő előauthorizáció, illetve a megrendelt szolgáltatás helyszínen történő kiegyenlítése érkezéskor készpénzzel vagy a szálloda által elfogadott készpénz helyettesítőkkel, továbbá a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt a megrendelt szolgáltatás értékével egyező összegű banki átutalás a szálloda bankszámlájára. SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos kártyahasználat érdekében a szálloda kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas közokiratát (személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása). A Vendég köteles az azonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a szállodán kívülálló okból nem valósul meg, a szálloda megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását.

Átutalás esetén - amennyiben a szállodával, illetve a helyfoglalási irodával kötött szerződés másként nem rendelkezik - a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt az illetékes szálloda bankszámláján jóváírni.

4) Áraink

A Hotel Palota Lillafüred Kft. által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a a foglalás időpontjára érvényes, törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni, kivéve azokat az árajánlatokat, amelyek esetében a Hotel Palota Lillafüred Kft. külön jelöli: „a feltüntetett árak az idegenforgalmi adót is tartalmazzák”. Az árak nem tartalmazzák továbbá az oda- és visszautazás, valamint az idegenvezetés díját sem. Az árak - a 4/2009 (I.30) NFGM-SZMM együttes rendelet 6. §-a alapján - a szolgáltatás nyújtásának helyén, jogszabálynak megfelelő módon kerülnek feltüntetésre. A Vendég a szolgáltatás díjáról a szálloda recepcióján is megfelelő tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.

A Hotel Palota Lillafüred Kft. az árváltozás jogát fenntartja. Az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakat a szálloda a megrendelés visszaigazolásában közli. A szálloda árainak aktuális alakulásáról tájékoztató a Hotel Palota Lillafüred Kft. által fenntartott Honlapon, a www.hotelpalota.hu oldalon, valamint a HUNGUEST Hotels Zrt. honlapján (www.hunguesthotels.com) található.

Szolgáltató és a Vendég megállapodnak, hogy a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának (Áfa tv. 58. § (1) bekezdés) a Vendég által utolsóként, tényállásszerűen igénybe vett szolgáltatás napját tekintik.

5) Egyedi szolgáltatások

a) gyermekkedvezmények:
A kedvezmények kizárólag a szülőkkel együtt utazó gyermekekre érvényesek, diákcsoportokra

nem vonatkoznak.

b) teljes panziós ellátás:

Az érkezés napi vacsorától – az egyes szállodánként eltérő módon – az elutazás napi reggeliig, illetve ebédig szól a szállodával történő előzetes egyeztetéstől, valamint a szálloda által publikált ajánlattól függően.

c) programok:

A programajánlatokról, azok aktuális árairól a szálloda a szállás lefoglalásakor, illetve a Vendég ott tartózkodása alatt ad felvilágosítást. A Hotel Palota Lillafüred Kft. egyes programjai csak meghatározott minimum létszám esetén indulnak. A Vendégnek a programokkal kapcsolatban a foglalással egy időben kell egyeztetnie az érintett szállodával. A programok a szálloda kiadványaiban, a Honlapon, illetve a www.hunguesthotels.com honlapon kerülnek feltüntetésre.

6) Reklamáció:

A szállodai szolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Vendég az elutazás időpontjáig a szálloda recepcióján, írásban élhet kifogással. A szálloda a panaszokat három napon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni.

7) Kártérítés:

A szálloda az általa okozott károkért a vonatkozó jogszabályok szerint felel. Amennyiben a Vendég a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.

Budapest, 2018. május 16.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. sz. MELLÉKLETE

„HUNGUEST HOTELS SZÁLLODAI ALAPCSOMAG” TARTALMA SZÁLLODÁNKÉNT ÉRVÉNYES 2018. január 1-TŐL

Szálloda

Tartalom

HUNGUEST Hotel PALOTA Lillafüred

Szállás étkezés nélkül, uszoda, élménymedence, szauna, infraszauna, taposó- és merülőmedence, gőzfürdő, sókamra, fitness terem, kültéri finn szauna merülő medencével, fürdőköpeny használat, WIFI használat.